Mesafeli Satış Sözleşmesi

Güncelleme: 12/06/2023

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 – SATICI

Ünvanı: ULAŞ ÜNSAL

Adresi: Aydıntepe Mah. Beydağı Cad. Evora İstanbul Sitesi B No:34 Parsel Avlu-1 

E-mail: info@foodsandsports.com

1.2 – ALICI

Müşteri olarak foodsandsports.com sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan iletişim bilgileri esastır.

Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’ya ait https://foodsandsports.com adlı internet sitesi üzerinden ALICI’nın almış olduğu online hizmet ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, internet sitesine üye olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (KVKK) Aydınlatma Metni(Gizlilik Politikası)’ni okuduğunu ve KVKK kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilgili Kanunlar ve mevzuatlar doğrultusunda açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Bu sözleşmede geçen “Ürün”, “Hizmet”, “Platform”; https://foodsandsports.com adlı internet sitesinden satın alınınan hizmeti/servisi ifade eder.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, SATICI ‘nın https://foodsandsports.com adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel niteliklerini açık rıza ile kabul edildiğini satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 SATICI, https://foodsandsports.com adlı internet adresinden sunduğu hizmette herhangi bir ürünü geri çekme veya düzeltme, kaldırma hakkına her zaman sahiptir. SATICI, ürünlerin mümkün olduğunca kesintisiz bir şekilde sunulması için her zaman makul çabayı göstermekle yükümlüdür. Ancak SATICI, sipariş alındıktan sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde Hizmet’i yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutmaktadır. SATICI, ALICI’ya veya üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir Hizmet’i geri çektiği, değiştirdiği, düzelttiği veya kaldırdığı için siparişi aldıktan veya sipariş onayı gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

4.3 ALICI’nın, istediği Hizmet’i satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. ALICI’nın SATICI ile paylaştığı bilgiler veya kişisel veriler SATICI tarafından sunulan Gizlilik Politikası uyarınca işlenmektedir. ALICI, internet sitesini kullanarak, internet sitesinden Hizmet’i satın alarak SATICI ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini Kanundan kaynaklanan sebeplerle kabul etmiş sayılır. ALICI, ilgisini açık şekilde SATICI’ya beyan ederek, SATICI’nın en yeni ürünleri, kampanyaları ve özel teklifleri hakkında e-posta, SMS yoluyla bilgilendirilir.

4.4 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.

4.5 ALICI ürünü satın almadan önce SATICI tarafından belirtilen süre boyunca ürünü ücretsiz deneyebilir.

4.6 SATICI, Platform’u “Bir Bütün” olarak sağlamakta olup Platform’un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya ALICI’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. SATICI, ALICI’nın (1) Platform’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

MADDE 5 – TESLİMAT

SATICI sözleşmeye konu ürünü, yasal süreyi (30 gün) aşmamak koşulu ile en kısa zamanda teslim edecektir.

MADDE 6- ÖDEME

6.1 Ürün/Hizmet’e dair fiyatlar SATICI’ya ait https://foodsandsports.com adlı internet sitesinde belirtilmiştir. SATICI’nın internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. ALICI’nın sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda SATICI, ALICI’yı mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek, ALICI’ya siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçenekleri sunar. SATICI tarafından ALICI’ya ulaşılamazsa sipariş iptal edilmiş sayılır ve ALICI’nın ödemiş olduğu tutar SATICI’ya iade edilir.

6.2 Ödemeler, internet sitesinde gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak ve online olarak, kredi kartı veya banka kartları aracılığıyla yapılabilir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleme konusu ürünü 30 gün süre ile ücretsiz kullanma hakkına sahiptir. Ücretsiz kullanım süresince, ALICI Hizmet’ten cayma hakkına sahiptir. ALICI, ücretsiz kullanım süresi bitiminde yapılan ödemelerde cayma hakkı kullanmayacağını kabul eder.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.